Täsmäviljelyä pintalevittäjillä!

Ei pelkästään täsmälannoitusta!

Isaria on saksalaisen Fritzmeierin yhdessä eurooppalaisten yliopistojen kanssa kehittämä ei vain täsmälannoitus, vaan täsmäviljelyjärjestelmä. Se skannaa traktorin tms. eteen laitettavan puomien päissä
olevien skannereiden avulla peltoa 2000 kertaa sekunnissa, eli noin 500m2 alan joka sekunti ja siirtää tiedon reaaliaikaisesti lannoitteenlevittimen määränsäätöön. Skannaus perustuu LED-valojen heijastumaan. Koska skannaus tehdään kohtisuoraan ylhäältä, niin saadaan aina tarkka tulos riippumatta vuorokauden
ajasta tai kasvuasteesta. Lisätarkkuutta saadaan, jos otetaan taustakartta käyttöön.

Satelliittikuvista viljelykartoiksi!

Aplikaation avulla voidaan kerrostaa kymmenen aikaisemman vuoden satelliittikuvien tiedot viljelykartaksi, josta nähdään missä kohtaa peltoa on joka vuosi hyvä kasvupotentiaali ja missä ei. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi, eikä niitä kohtia missä ei ole kasvupotentiaalia yritetä turhaan homogenisoida ja toisaalta niitä kohtia missä on erinomainen kasvupotentiaali ei ali lannoiteta. Näin saadaan pellosta maksimaalinen tuotto, mutta kalliit ravinteet eivät mene hukkaan.

Viljeljyesimerkki vehnällä

Hyvissä vehnien kasvupaikoissa saattaa typpi loppua kesken, jolloin valkuainen jää alle myllylaadun, kun lannoitetaan koko pelto tasaisella typpimäärällä. Kun käytetään
Isarian kasvustoskannausta, niin hyviin paikkoihin voidaan antaa typpilisää ja varmistaa riittävä valkuaistaso. Viisi vuotisen tutkimusten perusteella eurooppalaiset yliopistot ovat päätyneet, että
käyttämällä Isaria kasvustoskannausta saadaan keskimäärin 60€/ha/a parempi tuotto. Tämä tulee paremmasta satotasosta, paremmasta sadon laadusta ja lannoitesäästöstä.

ISARIA – Täsmäviljely- ja lannoitusjärjestelmä

  • Suoraan ylhäältä skannaus LED-valojen avulla – aina tarkka tulos, riippumatta vuorokauden ajasta jakasvuasteesta
  • Skannaa lehtivihreän määrää ja kasvustotiheyttä. Lisäksi tarkkuutta voidaan parantaa taustakartan avulla.
  • Käyrä ja rajat käyttäjän säädettävissä ajonaikana
Lue lisää